Strona główna Stowarzyszenie Historia i cele stowarzyszenia

Historia i cele stowarzyszenia

1987
0
PODZIEL SIĘ

W listopadzie 1985 roku powstała pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca osoby chore na OI – Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Celem Koła było nie tylko organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ale również szeroko rozumiana pomoc osobom dotkniętym OI oraz ich rodzinom. Funkcję przewodniczącej przez wiele lat pełniła pani mgr Jadwiga Daszkowska. Dzięki jej ciężkiej pracy i poświęceniu, Koło miało szansę istnieć. Pani Daszkowska działała na rzcz Koła i wspierała jego członków nawet wtedy, gdy ciężka choroba uniemożliwiła jej uczestnictwo w turnusach.

ZRZESZAMY OSOBY Z ŁAMLIWOŚCIĄ JUŻ OD PONAD 30 LAT!

15 sierpnia 2009 roku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie miało miejce spotkanie członków Koła, podczas którego wybrano nowy zarząd w składzie: Janina Bicka – przewodnicząca, Tomasz Karczmarek – skarbnik, Izabela Weber-Rogowska – sekretarz. Podjęto również decyzję o powołaniu nowej ogranizacji – Stowarzyszenia Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości (O.I.) – Polska. Uchwalono też statut Stowarzyszenia i wybrano zarząd w składzie: Janina Bicka – prezes, Tomasz Karczmarek – wiceprezes, Izabela Weber-Rogowska – sekretarz, Kamila Ogrodnik – skarbnik oraz Magdalena Łapińska – członek zarządu. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 lutego 2010 roku.

Do chwili obecnej obie organizacje działają równolegle, jednak Stowarzysznie systematycznie przejmuje coraz więcej zadań Koła.

Mamy ogromną nadzieję, że zmiana formy prawno-organizacyjnej otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju. Będziemy dążyć do pozyskania środków finansowych, w tym również z funduszy Unii Europejskiej, które zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Chcemy także nawiązać trwałą współpracę z organizacjami zagranicznymi.

Liczymy na pomoc i zaangażowanie wszystkich naszych członków. Bez Was nie będziemy w stanie funkcjonować.

Cele i zadania Stowarzyszenia

  • Zbieranie informacji dotyczących choroby
  • Wymiana doświadczeń na temat wyników leczenia
  • Pomoc w problemach codziennego życia
  • Integracja środowiskowa chorych dzieci i ich rodziców
  • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, gdzie oprócz codziennych ćwiczeń rodzice zapoznawani są z możliwościami kontynuacji kinezyterapii w warunkach domowych