21 października 2021

NIE PRZEGAP

Statut Stowarzyszenia Osób z Wrodzoną Łamliwościś Kości (O.I.) – Polska

Rozdział 1: Postanowienia ogólne § 1 STOWARZYSZENIE OSÓB Z WRODZONĄ ŁAMLIWOŚCIĄ KOŚCI (O.I.) - POLSKA na rzecz osób z wrodzoną łamliwością kości działa na podstawie niniejszego...

Historia i cele stowarzyszenia

W listopadzie 1985 roku powstała pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca osoby chore na OI - Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości przy...

Typy OI

Postać choroby zależy od typu wady łańcucha DNA, od natury i lokalizacji defektu, nasilenia i umiejscowienia zmian oraz sposobów dziedziczenia. Wg klasyfikacji Sillence'a osteogenesis...

NAJNOWSZE WPISY

Porady

Gips z rozpórką a ubranie

Ubranie dziecka będącego w gipsie z kołkiem rozporowym (udowym lub biodrowym) może stanowić ogromny problem. W przypadku małych dzieci z powodzeniem sprawdza się body...

Zapobieganie przykurczom

Sprzęt rehabilitacyjny